Principper for adfærd på Durup Skole.
 
Skolens regler:
Disse regler er udgangspunkt for al adfærd
 
Mobning:
Mobning definerer vi som: Systematisk forfølgelse eller udelukkelse af personer, hvor disse personer er ”tvungent” til at opholde sig.
 
Vi vil ikke acceptere mobning! Der skal gribes ind omgående, hvis det opleves, at et barn er i risikozonen.
 
Drilleri:
Ondskabsfuldt drilleri skal omgående påtales og bearbejdes.
Godmodigt drilleri er en del af dansk, social kultur. Det er noget der løbende bearbejdes og indgår i klassernes snak om det sociale klima.
 
Sprog:
Det forventes, at der føres et sobert sprog – både mellem lærere og elever, og blandt eleverne indbyrdes.
Vi vil ikke acceptere banden og brug af ukvemsord!
 
Foranstaltninger:
For at fastholde principperne, anvendes følgende foranstaltninger:
 
Forældremøder.
Her skal ”klassens sociale klima” være et fyldigt punkt på dagsordenen.
Skole/hjemsamtaler.
Her kan der tales om det enkelte barns forhold til kammeraterne.
Teammøder.
Disse jævnlige møder giver mulighed for hurtig indgriben fra alle lærere omkring klassen.
Klassens tid.
Her kan der samlet eller i mindre grupper snakkes om det sociale klima.
Forældrekontakt.
Forældre kan kontakte lærere eller skoleleder, hvis man oplever problemer, og skolen kan tage kontakt, hvis den oplever problemer, der ikke umiddelbart kan løses her.
Møde mellem forældre, skoleleder og elev.
Skolelederen kan indkalde forældre og elev til møde, hvis der er massive problemer, som det ikke er lykkedes at løse ad anden vej.
Bortvisning.
Skolelederen kan bortvise elever i op til 1 uge, hvis deres adfærd ikke er forenelig med god ro og orden i skolen.