Nyt fra...

Forsikringsansvar.

I den vedlagte fil, kan I orientere jer om de retningslinjer, der er udstukket fra justitsministeriet vedrørende børns erstatningsansvar i forbindelse med uheld, dumheder og lign.

06-06-2018 IE